domingo, 22 de abril de 2012

JuziLa Juzi amb la seva nova adquisició, el Petit Marlene!

Juzi just received her new acquisition, Petit Marlene, she loves it!