martes, 4 de enero de 2011Foto:
Raül Torrent

LES BOSSES REYES&BARÜCH SÓN PORTADA A L'ÚLTIM BUTLLETI D'ARTESANIA, PER DONAR IMATGE AL DOCUMENT SOBRE EL OFICI DE TEIXIDOR